Contact

Image

 

 


E-mailadressen van derden

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een e-mail te versturen naar onze secretaris.

Schütz Ensemble 

Stichting opgericht 26 januari 1984,
KvK-nummer: 41023370
aangesloten bij K.B.Z.O.N
 
  • Dirigent: Jelle Leistra
  • Voorzitter: Aat Harms
  • Secretaris: Eva-Maria Kintzel

Secretariaat

Poldermolenweg 145
1333 BB Almere
036-5326356
schutzensemble(at)live.nl

Repetities

Baken Park Lyceum
Buñuellaan 4
1325 PL Almere Stad (Filmwijk)         klik op  ROUTE

Bankgegevens

NL55 INGB 0005 4338 43
t.n.v. ST SCHUTZ-ENS
EMBLE ALMERE

AVG uw privacy

Repetitie locatie

Subpagina''s (2): AVG - uw privacy Contributie
Comments