AVG - uw privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op deze pagina staat wat u van de Stichting Schütz Ensemble kunt verwachten waar het over de bescherming van uw persoonsgegevens gaat.

Voor alle achtergrondinformatie van de AVG verwijzen wij naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over de identiteit van het Schütz Ensemble als een Almeers kamerkoor verwijzen wij naar de informatie op de website onder https://www.schutzensemble.nl/historie.

We houden de persoonsgegevens bij van:

De persoonsgegevens worden gebruikt om:

Het gaat om dit soort gegevens van:

Tijdens repetities en concerten worden fotoreportages, video- en geluidsopnames gemaakt. Deze worden gebuikt voor:

 

Delen van persoonsgegevens

Leden van het koor ontvangen steeds een actuele adressenlijst van de leden van het koor. Deze wordt binnen het koor via de e-mail verstuurd.

Foto’s in het kader van de publiciteit staan op de website, sociale media, in het programmaboekje en in de krant.

Geluidsopnames worden als mp3 op een afgeschermde pagina met de leden gedeeld en kunnen door deze voor eigen gebruik worden gedownload.

Video’s worden op een afgeschermd YouTube-account opgeslagen en op een andere afgeschermde pagina verlinkt. Als er een video openbaar wordt gemaakt, gebeurt dit uitsluitend met toestemming van alle bij het fragment betrokken leden, de eventueel ingehuurde musici en de dirigent.

Persoonsgegevens van bestuursleden en de dirigent worden voor zover noodzakelijk verstrekt aan:

·        de Kamer van Koophandel;

·        voor zover noodzakelijk de ING (alleen penningmeester en secretaris);

·        de K.B.Z.O.N.;

·        bij aanvragen voor subsidies en fondsen.

Beveiliging van de gegevens

Het bestuur van de Stichting Schütz Ensemble is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. We zorgen voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale  computers. Gegevens worden (digitaal) bewaard onder beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord.

Ingesloten inhoud van andere websites

Pagina’s op deze website kunnen inhoud bevatten die afkomstig is van andere websites, bv. video’s, foto’s, berichten. Deze “ingesloten” inhoud van andere sites gedraagt zich alsof u deze anders websites heeft bezocht.

Deze sites kunnen dus zelf data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren. Inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wilt u meer daarover weten, dan kunt u het beste de desbetreffende  site opzoeken. Ook andere aanbieders vallen vanaf 25 mei 2018 onder dezelfde AVG en u kunt hen dus aanspreken op het onvoldoende naleven daarvan.

Contact

Mocht u nog vragen hebben of een verzoek hebben tot aanpassen, verwijderen of overdragen van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het Schütz Ensemble via schutzensemble(at)live.nl