DONATEUR

Indien u het Schütz Ensemble met 30 euro per jaar wilt ondersteunen, kunt u contact opnemen met onze secretaris 
Eva-Maria Kintzel van Stokkum: schutzensembl(at)live.nl                                 

   Mede door uw donatie zijn wij in staat ons repertoire uit te breiden en regelmatig concerten te geven.

Donateurs hebben gratis toegang tot een van onze concerten in de herfst of winter van ieder jaar.

U kunt uw donatie overmaken naar onze betaalrekening bij de ING: 

NL55 INGB 0005 4338 43 t.n.v. ST SCHUTZ-ENSEMBLE ALMERE


Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun! 

 

Voor de concerten in november 2014 en december 2019 ontving het koor een donatie van het VSB fonds.

Het Schütz Ensemble wordt regelmatig gesubsidieerd door de  Gemeente Almere . 

Gesponsord wordt het Schütz Ensemble vaak door Van der Avoort Makelaardij.