Contributie


De contributie bedraagt € 360 per jaar, ofwel 12 maandelijkse termijnen van € 30.

Het bedrag dient te worden overgemaakt naar de betaalrekening:

NL55 INGB 0005 4338 43 t.n.v. ST SCHUTZ-ENSEMBLE ALMERE